Hakkımızda

Şirket Bilgileri
Kuruluş Yılı : 2018
Sermeyesi : 245.000
Ödenmiş Sermaye: 245.000
Ortaklık Yapısı : Metin DAVUTOĞLU
Ticaret Sicil NO: 125633-5
Vergi Dairesi : Esenyurt
Vergi NO: 4910480443